100% Up to date +

Van het geheel, waaronder: Linux, Apache, Mail, PHP, MySQL, Website, Hosting, Plugins, Thema’s
Plus! Met o.a. 25+ beveiliging maatregelen, waaronder SSL, Sitescans, logfile checks e.a.

100% Up-To-Date (eenmalig mogelijk)

Met 100% Altijd up-to-date gaat het om up-to-date programmatuur, content managent systemen, (openbron) webapplicaties en plugins, alles altijd of z.s.m. voorzien van de laatste versies, dikwijls met nieuwe kenmerken een betere werking op apparaten én waarin beveiligingslekken zijn verholpen.

Wanneer 100% Altijd up-to-date eenmalig?
Als bijvoorbeeld een website, webshop of webapplicatie niet (langer) juist werkt (eigenlijk te laat), beter om up-time en juiste werking (nog beter) te waarborgen, vóórdat het mis is gegaan.

Wanneer bepaalde versies van webserver software (Apache, PHP) bijgewerkt worden met een minor- of subversie is er meestal niet zoveel aan de hand. De website, webshop of andere webapplicatie blijft gewoon goed draaien. Gaat het om een Major update van bijvoorbeeld PHP, kan dat wel eens resulteren in een onjuiste werking van website, webshop of webapplicatie. Maatwerk kan ook verloren gaan. Dat moeten we natuurlijk voor zover mogelijk uitsluiten en waar mogelijk voorkomen. Dat doet Think Webdesign voor u.

Onze 100% Altijd up-to-date service zorgt er ook voor dat beveiliging lekken verholpen worden dat bovendien is conform regels opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

100% Up-to-date service kan op verzoek worden afgenomen voor webshops, websites of andere (openbron) webapplicaties die ontwikkeld zijn met PHP, JQuery, CSS(3), HTML(5) en ook voor webservers (LAMP) werken we in het kader van 100% Up-to-date. Bovendien valt een plan maken en uitvoeren, voor migratie van hosting naar andere webservers mét 100% up-time waarborging (volledig) uit te besteden. Altijd up-to-date service is bijna vergelijkbaar met 100% up-to-date, alleen is de laatste eenmalig op verzoek en de Altijd up-to-date service doorlopend.

Up-to-date, ook onder de motorkap…

Denk aan uw website, webshop of webapplicatie. Daarbij is altijd sprake van één of meer plugins, thema’s en bibliotheken of frameworks. Denk aan Bootstrap of JQuery, Javascripts, PHP en MySQL(i). Think Webdesign draagt zorg voor het up-to-date brengen van het geheel voor zover mogelijk.

Wanneer het gaat om website, webshop of andere webapplicatie gehost bij Think Webdesign, dan kunnen ook PHP en MySQL (database) naar de laatste versies gebracht worden, dit in tegenstelling tot webmasters die elders hosting afnemen en afhankelijk zijn van de versies die daar aangeboden worden.

Think Webdesign brengt ook webserver up-to-date en schakelt als een website, webshop of webapplicatie dat vraagt, alles met als doel om een zo goed mogelijke up-time te waarborgen.

Laatste versie: als het goed is heeft u de laatste versie van uw webshop, website of webapplicatie gekregen bij oplevering. Na het afnemen van 100% Altijd up-to-date beschikt u weer over een volledig up-to-date gebracht exemplaar van uw webshop, website of webapplicatie. Mét oog voor comptabiliteit op populaire webbrowsers, tablets, smartphones enzovoorts.

Voor websites op WordPress hebben we een tab gemaakt. Andere populaire webapplicaties zijn vergelijkbaar.

WordPress website Up-to-date

De 100% Up to date WordPress van Think Webdesign bestaat uit:

1. Updates uitvoeren (geheel) en voorbereidingen
In eerste instantie het up-to-date brengen van het geheel (WordPress core + plugins) met voor uw hosting geschikte versies. Verwijderen van ongebruikte plugins. Ook wordt een systeem diagnose/rapport gemaakt en gecontroleerd. Er wordt maximaal een half uur besteedt aan het bekijken van update- en changelogs van plugins (en WordPress) zodat mogelijke wijzigingen van invloed op comptabiliteit of deprecated (niet langer ondersteunende) functies niet onopgemerkt blijven, maar er worden in dit stadium géén programmeer werkzaamheden verricht als bijvoorbeeld het herschrijven van bepaalde functies.

2. Beveiliging maatregelen (deze werkzaamheden zijn nagenoeg eenmalig, keren niet terug zoals bij updates)
Dit gaat in eerste instantie om: SSL certificaat indien nog niet aanwezig, verkeer omleiden naar https i.p.v. http. Daarnaast worden in aanvulling ook kritische en niet-kritische beveiliging maatregelen getroffen. Dit om onverhoopte down-time (beter) te voorkomen.

 • Restrict access to files and directories
 • Block directory browsing
 • Block unauthorized access to to wp-config.php
 • Disable PHP execution in cache directories
 • Block access to sensitive files
 • Forbid execution of PHP scripts in the wp-includes directory
 • Forbid execution of PHP scripts in the wp-content/uploads directory
 • Disable scripts concatenation for WordPress admin panel
 • Turn off pingbacks
 • Enable hotlink protection
 • Disable file editing in WordPress Dashboard
 • Enable bot protection
 • Block access to potentially sensitive files
 • Block access to .htaccess and .htpasswd
 • Block author scans
 • Configure security keys
 • Disable unused scripting languages
 • Change default database table prefix
 • Change default administrator’s username
3. Meer dan voldoende back-ups (vangnetten tijdens traject)
Er worden voldoende back-ups gemaakt zowel vóór als ná het up-to-date brengen van programmatuur, dat waar nodig in delen gebeurd en zo nodig ook meerdere back-ups. Er is hier geen limiet voor en het maken van back-ups naar beste inziens van Think Webdesign. Inbegrepen is eveneens MySQL database export/import, inloggen op hosting beheerpaneel bij Think Webdesign, maar ook derden, inloggen op PHP MyAdmin indien aanwezig of toegestaan SSH, aanmaken FTP account en inloggen bijv. t.g.v. back-up processen of via SSH als mogelijk, allemaal inbegrepen.

Alle werkzaamheden als omschreven in voornoemde drie punten waar een groen vinkje bij staat is standaard inbegrepen en tot en met Altijd up-to-date uitgebreid meestal ook t/m een bepaald tijdbestek, zie uw offerte.

In het meest gunstige geval is het geheel eenvoudig up-to-date gebracht en (extra) beveiligd om ‘narigheid’ (nóg) beter te voorkomen. Vlekkeloos verloop komt meestal voor als het om een vrij recente versie gaat en er geen updates overgeslagen worden, zoals met onze Altijd up-to-date service welke periodiek of doorlopend uitgevoerd wordt. Gaat het om een wat oudere versie, veel plugins (verouderde) en dergelijke dan liggen in het verlengde van de Altijd up-to-date services internetgerelateerde zaken als:

  4. 100% Altijd up-to-date uitgebreid
Uitsluitend wanneer punten 1, 2 & 3 welke standaard inbegrepen zijn niet slagen, of wanneer blijkt voornoemde punten 1 t/m 3 niet voldoende blijken geldt: Aanvullende werkzaamheden zijn dan noodzakelijk en bestaan uit: debuggen, foutopsporing & oplossen, systeembeheer, additionele back-ups, meerdere updates, updates in delen, controleren log-files, verhelpen comptabiliteit problemen, vinden van alternatieven, programmeerwerkzaamheden in eigen beheer (van Think Webdesign) enzovoorts.

Soms is het handig (of noodzakelijk) om uw website, webshop of webapplicatie (hierna genoemd website) een kloon van te hebben draaien. Dit is dan de zgh. developer of staging versie. Aan die versie werken we achter de schermen en houden de bezoekers van uw website ‘uit de wind’. Pas wanneer werkzaamheden zijn geslaagd, wordt het 100% up-to-date én juist werkende exemplaar geserveerd vanaf uw domeinnaam en daarmee de outdated versie vervangen. Op deze wijze is de down-time (de tijd dat website niet bereikbaar is) nihil (paar seconde).

Ook kunt u een advies krijgen over de voor u voordeligste of interessantste oplossing. Dit kan gaan om extended PHP of MySQL(i) support, een eigen virtuele webserver, speciaal voor (alleen) uw website, webshop of webapplicatie(s) enzovoorts. Alles met als doel het waarborgen van een juiste werking van website en verlengen ‘levensduur’. 

Garantie oorspronkelijke staat van werking
Indien punten 1 t/m 3 niet mogelijk zijn of slechts deels (de website werkt bijvoorbeeld niet langer na of tijdens het up-to-date brengen en dat kan niet binnen het geoffreerde tijdbestek opgelost worden), dan wordt meestal besloten e.e.a. weer terug in de oorspronkelijke staat te brengen dat mogelijk is. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is het niet.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde programmatuur waar de werking van uw website of andere webapplicatie afhankelijk van is, (nog) niet geschikt is voor de laatste webserver software, PHP of MySQLi of dat slechts bepaalde programmatuur of een plugin (nog) niet (samen)werkt met een bepaalde versie of andere programmatuur. Meestal zijn ook in die gevallen oplossingen voor handen, binnen het kader van ‘Altijd up-to-date uitgebreid’. Ook oplossingen ad-hoc behoort tot de mogelijkheden.

Offerte nodig?

Mail of bel gerust met vragen of voor het krijgen van een offerte, vrijblijvend.
Telefonisch op: 035 – 77 22 768 || info@thinkwebdesign.nl
WhatsApp: 06 4620 4321

Meer Top Service

2020-09-16T14:17:11+02:00

Arbeidstijd inkopen

Klant van Think Webdesign? In dat geval worden uitbestede werkzaamheden aanvankelijk gratis verricht! Daarna tegen gereduceerd tarief. Wat denkt u van jaarlijks +1 uur tegoed voor maar € 17,50!?

Krijg meer aanbiedingen & acties via onze nieuwsbrief.

De nieuwsbrief bevat allerlei interessante internet gerelateerde en aanbiedingen. Afmelden kan op elk moment.

  Internet Service Pakket

  Beter zal het echt niet worden

  Mail of bel gerust met vragen. We doen ook aan hulp op afstand.
  Telefonisch op: 035 – 77 22 768 || info@thinkwebdesign.nl
  WhatsApp: 06 4620 4321